กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อ ๕ ต.ค.๖๐

Release Date : 05-10-2017 00:00:00
รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อ ๕ ต.ค.๖๐

นาวาเอกสุชาติ  ธรรมพิทักษ์เวช รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ข้าราชการ ทหาร เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐