กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เข้าร่วมพิธีพระราชทานดินฝังศพ อาสาสมัครทหารพราน อนันต์ วิเชียรทอง ณ กุโบร์บ้านใหม่ผาสุข ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๗ ต.ค.๖๐

Release Date : 17-10-2017 00:00:00
เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เข้าร่วมพิธีพระราชทานดินฝังศพ อาสาสมัครทหารพราน อนันต์ วิเชียรทอง ณ กุโบร์บ้านใหม่ผาสุข ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๗ ต.ค.๖๐

พลเรือตรี สุรนันท์  แสงรัตนกูล  เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยข้าราชการจาก ทัพเรือภาคที่ ๒ เข้าร่วมพิธีพระราชทานดินฝังศพ อาสาสมัครทหารพราน อนันต์ วิเชียรทอง ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบภาคใต้ ณ กุโบร์บ้านใหม่ผาสุข ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐