กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภช พระเมรุมาศจำลอง ณ บริเวณลานสระบัว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๗ ต.ค.๖๐

Release Date : 17-10-2017 00:00:00
รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภช พระเมรุมาศจำลอง ณ บริเวณลานสระบัว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๗ ต.ค.๖๐

นาวาเอก อิทธิพัทธ์  กวินเฟื่องฟูกุล  รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยนายทหารสัญญาบัตรและข้าราชการ ทัพเรือภาคที่ ๒ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภช พระเมรุมาศจำลอง ซึ่งจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการจัดสร้างสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานสระบัว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนายดลเดช  พัฒนรัฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐