กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดพิธีสวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อ ๑๙ ต.ค.๖๐

Release Date : 19-10-2017 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดพิธีสวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อ ๑๙ ต.ค.๖๐

ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดพิธีสวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ข้าราชการ ทหาร  เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐