กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมคุ้มไทรงาม แอนด์รีสอร์ท จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๐

Release Date : 17-11-2017 00:00:00
เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมคุ้มไทรงาม แอนด์รีสอร์ท จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๐

พลเรือตรี สุรนันท์  แสงรัตนกูล  เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมคุ้มไทรงาม แอนด์รีสอร์ท ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐