กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๐

Release Date : 05-12-2017 00:00:00
รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๐

นาวาเอก อิทธิพัทธ์  กวินเฟื่องฟูกุล  รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี นายดลเดช  พัฒนรัฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ ณ สี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐