กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย เรือหลวง สัตหีบ ควบคุมเรือประมงเวียดนามที่ลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขตน่านน้ำไทย และเรือประมงไทย ที่ลักลอบทำการประมงโดยผิดกฎหมาย บริเวณแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ จังหวัดสงขลา จำนวน ๒ ลำ เมื่อ ๑๔ ธ.ค.๖๐

Release Date : 14-12-2017 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย เรือหลวง สัตหีบ ควบคุมเรือประมงเวียดนามที่ลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขตน่านน้ำไทย และเรือประมงไทย  ที่ลักลอบทำการประมงโดยผิดกฎหมาย บริเวณแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ จังหวัดสงขลา จำนวน ๒ ลำ เมื่อ ๑๔ ธ.ค.๖๐

ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย เรือหลวง สัตหีบ ควบคุมเรือประมงเวียดนามที่ลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขตน่านน้ำไทย บริเวณแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ จังหวัดสงขลา ชื่อเรือ KG 95631 TS เป็นเรือเบ็ดราวปลามังกร ขนาดประมาณ ๖๐ ตันกรอส ไต๋เรือชื่อ เหวง ยังหงับ มีลูกเรือสัญชาติเวียดนาม จำนวน ๑๒ คน และเรือประมงไทย ชื่อ แดงพญา ซึ่งเป็นเรือปั่นไฟขนาด ๒๒.๕๒ ตันกรอส มีไต๋เรือเป็นชาวกัมพูชา ชื่อวี ขณะถูกจับกุมไม่มีลูกเรือ ซึ่งเรือทั้ง ๒ ลำ มีความผิดตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย ๒๔๕๖,  พ.ร.บ.เรือไทย ๒๔๘๑, พ.ร.บ.ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย ๒๔๘๒ เข้ามาจอดเรือยัง       ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อทำการสอบสวนขยายผลการจับกุมเพิ่มเติม และได้นำส่งเรือของกลางพร้อมผู้ต้องหาให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐