กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชน คณะต่าง ๆ ในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ทำความสะอาด บริเวณตลาด อ.ระโนด จว.สงขลา เมื่อ ๑๓ ธ.ค.๖๐

Release Date : 13-12-2017 00:00:00

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชน คณะต่างๆในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบอุทกภัย พร้อมกับทำความสะอาด และเก็บสิ่งของ ในบริเวณตลาด อ.ระโนด จ.สงขลา ซึ่งมีสถานการณ์น้ำที่ดีขึ้นตามลำดับ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐