กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

รอง เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งแข่งขันฟุตซอลกีฬาฟุตซอลเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ ๒ ณ โรงฝึกพลศึกษา ฐท.สข.ทรภ.๒ เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๖๐

Release Date : 17-12-2017 00:00:00
รอง เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งแข่งขันฟุตซอลกีฬาฟุตซอลเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ ๒ ณ โรงฝึกพลศึกษา ฐท.สข.ทรภ.๒ เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๖๐

นาวาเอก อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล รอง เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งแข่งขัน มอบเหรียญและถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ชนะการแข่งขัน ในการแข่งขันฟุตซอลกีฬาฟุตซอลเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ ๒ ณ โรงฝึกพลศึกษา ฐท.สข.ทรภ.๒ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐