กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๑

Release Date : 17-01-2018 00:00:00
รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๑

นาวาเอก อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล รอง เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑