กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานร่วม ในพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๑

Release Date : 18-01-2018 00:00:00
เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานร่วม ในพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๑

พลเรือตรี สุรนันท์  แสงรัตนกูล เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานร่วม ในพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ณ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖๐๐