กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

เชิญชมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล บริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ใน ๔ มี.ค.๖๑ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

Release Date : 27-02-2018 00:00:00
เชิญชมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล บริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ใน ๔ มี.ค.๖๑ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๒ เชิญชมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. บริเวณพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ แหลมสนอ่อน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา