กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

หัวหน้าชุดทัพเรือภาคที่ 2 ส่วนหน้า นำเจ้าหน้าที่ จับกุมนายสุรชัย ทุมพงษ์ บริเวณท่าเรือองค์การสะพานปลานราธิวาส เมื่อ ๑๕ มี.ค.๖๑

Release Date : 15-03-2018 00:00:00
หัวหน้าชุดทัพเรือภาคที่ 2 ส่วนหน้า นำเจ้าหน้าที่ จับกุมนายสุรชัย ทุมพงษ์ บริเวณท่าเรือองค์การสะพานปลานราธิวาส เมื่อ ๑๕ มี.ค.๖๑

นาวาเอก ณัฐวัชต์  วิชกูล หัวหน้าชุดทัพเรือภาคที่ 2 ส่วนหน้า นำเจ้าหน้าที่ จับกุมนายสุรชัย  ทุมพงษ์ อายุ 60 ปี ซึ่งครอบครองน้ำมันหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี บริเวณท่าเรือองค์การสะพานปลานราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และได้ดำเนินการตามกฎหมายสรรพสามิตเรียบร้อย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑