กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๒ จัดการฝึกทบทวนให้กับสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลพื้นที่อำเภอปากพนัง เมื่อ ๒๐ มี.ค.๖๑

Release Date : 20-03-2018 00:00:00
ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๒ จัดการฝึกทบทวนให้กับสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลพื้นที่อำเภอปากพนัง เมื่อ ๒๐ มี.ค.๖๑

ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๒ จัดการฝึกทบทวนให้กับสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี น.อ.ไชยนันท์  ชูใหม่ เสนาธิการฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่ 2 เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีฯ สำหรับการฝึกดังกล่าว มีหัวหน้าส่วนราชการ และเอกชน ในพื้นที่ และผู้เข้ารับการฝึกฯ จำนวน ๘๐ คน เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑