กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

รองเสนาธิการทหารเรือ/ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ พื้นที่สงขลา เมื่อ ๒๑ มี.ค.๖๑

Release Date : 21-03-2018 00:00:00
รองเสนาธิการทหารเรือ/ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ พื้นที่สงขลา เมื่อ ๒๑ มี.ค.๖๑

พลเรือโท วสันต์  บุญเนือง รองเสนาธิการทหารเรือ/ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ ประจำพื้นที่สงขลา เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน พลเรือตรี สุรนันท์  แสงรัตนกูล เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒/หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ พื้นที่สงขลา
ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการทหารเรือ/ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ พื้นที่สงขลา เมื่อ ๒๑ มี.ค.๖๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง