กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

รองผู้อำนวยการกองโรงงาน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชทานนามค่ายและวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ ๔ ณ กองบัญชาการกองพลพัฒนา ๔ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๗ มี.ค.๖๑

Release Date : 27-03-2018 00:00:00
รองผู้อำนวยการกองโรงงาน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชทานนามค่ายและวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ ๔ ณ กองบัญชาการกองพลพัฒนา ๔ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๗ มี.ค.๖๑

นาวาเอก ประสาร ลี้สกุล รองผู้อำนวยการกองโรงงาน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชทานนามค่ายและวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ ๔ ครบรอบ ๒๙ ปี ณ กองบัญชาการกองพลพัฒนา ๔ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑