กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีส่งหมู่เรือกองทัพเรือเวียดนามเดินทางกลับประเทศ ณ ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๑

Release Date : 25-04-2018 00:00:00
รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีส่งหมู่เรือกองทัพเรือเวียดนามเดินทางกลับประเทศ ณ ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๑

นาวาเอก กฤษฎา  รัตนสุภา  รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีส่งหมู่เรือกองทัพเรือเวียดนามเดินทางกลับประเทศ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการในทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมในพิธีส่งหมู่เรือฯ ณ ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑