กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมให้การต้อนรับหมู่เรือกองทัพเรือเวียดนาม จำนวน ๒ ลำ ณ ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อ ๒๒ เม.ย.๖๑

Release Date : 22-04-2018 00:00:00
รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมให้การต้อนรับหมู่เรือกองทัพเรือเวียดนาม จำนวน ๒ ลำ ณ ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อ ๒๒ เม.ย.๖๑

นาวาเอก กฤษฎา  รัตนสุภา  รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมให้การต้อนรับหมู่เรือกองทัพเรือเวียดนาม จำนวน ๒ ลำ ประกอบด้วย HQ264 และ HQ265 ในโอกาสที่เดินทางเข้าเยี่ยมเมืองท่าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจลาดตระเวนร่วมฯ ณ ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑