กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๙๙๖ ให้การช่วยเหลือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ติดค้างอยู่บนเกาะอ่างทอง จำนวน ๘ คน

Release Date : 17-06-2018 00:00:00
เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๙๙๖ ให้การช่วยเหลือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ติดค้างอยู่บนเกาะอ่างทอง จำนวน ๘ คน

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒๐๐ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๙๙๖ ได้ออกเรือเพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ติดค้างอยู่บนเกาะอ่างทอง จำนวน ๘ คน เป็นชาย ๒ หญิง ๕ เด็กชาย ๑ โดยส่วนใหญ่เป็นพนักงานของ ธนาคารออมสิน สาขาละไม จากการสอบถามเพิ่มเติมทราบว่า ทางคณะได้ว่าจ้างบริษัท M&M ทัวร์ ออกเดินทางจากเกาะสมุย เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้นอนพักค้างคืนบนเกาะวัวตาหลับ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเป็นเวลา ๑ คืน และได้นัดหมายให้บริษัทดังกล่าวจัดเรือมารับ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒๐๐ แต่เมื่อถึงเวลา ทางบริษัทได้แจ้งว่าเรือของทางบริษัทไม่สามารถออกมารับได้ จึงได้ให้ทางเจ้าหน้าที่อุทยานประสานมายัง ศูนย์ปฏิบัติการณ์ทัพเรือภาคที่ ๒ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือ สำหรับสภาพอากาศโดยทั่วไป ทะเลมีคลื่นเป็นส่วนมาก ความสูงของคลื่น ๑ – ๒ เมตร ความเร็วลม ประมาณ ๒๐ นอต (ประมาณ ๔๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง) นักท่องเที่ยวทุกคนปลอดภัย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะนี้อยู่ในระหว่างเดินทางกลับจากหมู่เกาะอ่าวทอง เพื่อเข้าจอดสถานีเรือเกาะสมุยต่อไป