กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมส่ง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือ และ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เมื่อ ๑๓ ก.ค.๖๑

Release Date : 13-07-2018 00:00:00
รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมส่ง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือ และ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เมื่อ ๑๓ ก.ค.๖๑

นาวาเอก กฤษฎา  รัตนสุภา และ นาวาเอก อิทธิพัทธ์  กวินเฟื่องฟูกุล  รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมส่ง พลเรือเอก ปกรณ์  วานิช  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือ และ พลเรือโท บรรพต  เกิดภู่  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พร้อมด้วยคณะฯ ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑