กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เมื่อ ๙ ก.ค.๖๑

Release Date : 09-07-2018 00:00:00
รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เมื่อ ๙ ก.ค.๖๑

พลเรือโท บรรพต  เกิดภู่  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือน เดินทางมาจัดกิจกรรมกองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติด ในการนี้ นาวาเอก กฤษฎา  รัตนสุภา  รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑