กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ รับการเยี่ยมคำนับจาก รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และคณะ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อ ๒๔ ก.ค.๖๑

Release Date : 24-07-2018 00:00:00
รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ รับการเยี่ยมคำนับจาก รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และคณะ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อ ๒๔ ก.ค.๖๑

นาวาเอก อิทธิพัทธ์  กวินเฟื่องฟูกุล  รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ รับการเยี่ยมคำนับจาก นาวาเอก อนุวัต  ดาผิวดี  รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเครื่องสรรพาวุธที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งพื้นที่ภาคใต้ ระหว่าง ๒๓ - ๒๖ กรกฎาคม ณ ห้องรับรองกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑