กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ รับการเยี่ยมคำนับจาก นาวาเอก อดิศักดิ์ แจงเล็ก รองผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ และคณะฯ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อ ๑ ส.ค.๖๑

Release Date : 01-08-2018 00:00:00
รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ รับการเยี่ยมคำนับจาก นาวาเอก อดิศักดิ์ แจงเล็ก รองผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ และคณะฯ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อ ๑ ส.ค.๖๑

นาวาเอก กฤษฎา  รัตนสุภา  รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ รับการเยี่ยมคำนับจาก นาวาเอก อดิศักดิ์  แจงเล็ก  รองผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาทำการฝึกทบทวนเคลื่อนที่และตรวจความพร้อมของเรือในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑