กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

รองเสนาธิการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ โรงพยาบาลสงขลา เมื่อ ๒๔ ก.ย.๖๑

Release Date : 28-09-2018 00:00:00
รองเสนาธิการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ โรงพยาบาลสงขลา เมื่อ ๒๔ ก.ย.๖๑


 นาวาเอก ณัฐวัชต์  วิชกูล  รองเสนาธิการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จทิวงคต ณ ลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ โรงพยาบาลสงขลา เมื่อ ๒๔ ก.ย.๖๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง