กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง วันทำการแข่งขัน ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติครั้งที่๓ จาก ๒๕-๒๖ พ.ค.๒๕๖๒ เปลี่ยนเป็น ๒๔-๒๕ พ.ค.๒๕๖๒

Release Date : 08-03-2019 00:00:00
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง วันทำการแข่งขัน ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติครั้งที่๓ จาก ๒๕-๒๖ พ.ค.๒๕๖๒ เปลี่ยนเป็น ๒๔-๒๕ พ.ค.๒๕๖๒

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง วันทำการแข่งขัน ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติครั้งที่๓ จาก ๒๕-๒๖ พ.ค.๒๕๖๒ เปลี่ยนเป็น ๒๔-๒๕ พ.ค.๒๕๖๒