กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกำลังพลในหน่วย

Release Date : 29-08-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒  เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกำลังพลในหน่วย

ใน ๒๘ ส.ค.๖๒ พลเรือตรี กฤษฎา   รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒  เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกำลังพลในหน่วย ซึ่งกำลังพลให้ความสนใจ ให้ผลตอบรับร่วมกิจกรรมจำนวนมาก