กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ใน ๑๘ ต.ค.๖๒ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ มอบหมายให้ นาวาเอก กิตติพันธ์ กุลศิริปัญโญ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนทหารเรือ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนที่ได้

Release Date : 21-10-2019 00:00:10
ใน ๑๘ ต.ค.๖๒ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒  มอบหมายให้ นาวาเอก กิตติพันธ์ กุลศิริปัญโญ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนทหารเรือ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนที่ได้

ใน ๑๘ ต.ค.๖๒ เวลา๑๘๓๐ พลเรือโทสำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒  มอบหมายให้ นาวาเอก กิตติพันธ์ กุลศิริปัญโญ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนทหารเรือ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากสภาพพายุลมพัดแรงในพื้นที่ ม.๔ ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จว.สงขลา โดยผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ได้สั่งการให้กำลังพลลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย ตามนโยบาย พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ว่า ทหารเรือจะเป็นที่พึ่งของประชาชนและอยู่เคียงข้างประชาชนตลอดไป