กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมทัพเรือภาคที่ 2 จังหวัดสงขลา ในวาระเยี่ยมอำลาหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภาคใต้ฝังตะวันออก

Release Date : 26-06-2020 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมทัพเรือภาคที่ 2 จังหวัดสงขลา ในวาระเยี่ยมอำลาหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภาคใต้ฝังตะวันออก

วันนี้ (26 มิถุนายน 2563) เวลา 0900  พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ทัพเรือภาคที่ 2 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในวาระอำลาตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ โดยมี พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำผู้บัญชาการทหารเรือตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ และมอบโอวาทแก่กำลังพล โดยได้กล่าวชื่นชม การปฏิบัติหน้าที่ ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ออกบ้านดอนโดยไม่หวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลในพื้นที่  รวมทั้งขอให้ กำลังพล วางตัวให้เหมาะสม กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหากหลอมมรวมให้เป็นหนึ่งเดียวก็จะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น

       "  ผมขอแสดงความชื่นชมกับผลงานที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันก็คือ การทำให้การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่อ่าวบ้านดอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่หวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลใดๆทั้งสิ้น ด้วยจิตวิญญาณ ของความเป็นนักรบชาวเรือที่เราประพฤติปฏิบัติมาอย่างยาวนาน รักษาความถูกต้อง เหล่านี้ทำให้เป็นที่ชื่นชมชื่นชอบของประชาชนโดยทั่วไป  ขอจงยึดมั่นในความดีความงามนี้ไว้ ดุจเกลือรักษาความเค็ม ตราบใดที่น้ำทะเลยังคงความเค็ม  พวกเราต้องรักษาความดีงามนี้ไว้เช่นเดียวกัน 
        มีพื้นที่เดียวของกองทัพเรือ ที่เป็นพื้นที่ 2 ทะเล ทั้งทะเลน้ำเค็มและทะเลน้ำจืด วิถีชีวิตของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันจากพื้นที่อื่นบ้าง ผู้ที่เข้าใจความเป็นทะเลน้ำเค็มกับทะเลน้ำจืด การวางตัวให้เหมาะสมก็เช่นเดียวกัน ประชาชนในพื้นที่ย่อมแตกต่างจากพื้นที่อื่นบ้าง แต่หลักการและเหตุผลเป็นเช่นเดียวกัน เพราะเขาคือพี่น้องประชาชนคนไทยเช่นเดียวกัน ความนึกคิดอาจแตกต่างกันบ้างแต่เชื่อได้ว่าภายใต้การนำของผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2  หากพวกเราหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่นทุกประการ
     โอกาสที่ผมมาเยี่ยมครั้งนี้อีกวาระหนึ่งที่สำคัญก็คือ เป็นไปตามแนวทางการรับราชการ ของทุกคนโดยปกติ ย่อมต้องมีวันอำลาเกษียณอายุราชการ โอกาสนี้จึงมาเยี่ยมอำลาพวกเรา ที่จะพ้นวาระ ในอีก 3 เดือนข้างหน้า บางคน อาจจะคิดว่า อำลาเร็วเกินไปหรือไม่ เรา เป็นนักการทหาร จะต้องมีการเตรียมการให้พร้อมทุกสิ่ง รองรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์โลกปัจจุบัน  พวกเราต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อยู่เสมอ โดยเฉพาะปัจจุบันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ไม่สามารถแก้ปัญหาโดยลำพังได้อีกต่อไป ต้องใช้ ทรัพยากรหลายภาคส่วน จึงจะดำเนินการให้ผ่านพ้นไปได้อย่างไรก็ดี ไม่ว่าเวลานี้ผมคงไม่ต้องสั่งอะไรเพียงแต่ให้ข้อคิดว่า ระยะเวลา 1 ปี 8 เดือนที่ผ่านมา ผมได้วางแนวทางอย่างชัดเจนไว้แล้ว หากทำได้ตามนโยบายตามแนวทางที่วางไว้ให้ก็เชื่อได้ว่าทัพเรือภาคที่ 2 จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ด้วยดีบรรลุผลตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการขอเอาใจช่วยและขอขอบคุณ กำลังพลทุกนาย ที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทำงานด้วยดี" ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ลือชัย ได้มุ่งเน้นการพัฒนากองทัพเรือ ให้ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ด้วยนโยบายที่มุ่งเน้นให้กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ เพื่อไปสู่ขั้นรุกคืบหน้า สถาปนาความมั่นคง” (Moveing Forward to Ensure Sustainability : MFESF) โดยอยู่บนหลักคิดพื้นฐานที่ว่า “ที่มีอยู่ต้องรักษาให้อยู่ แล้วพัฒนาต่อไป” `ซึ่งนับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้กองทัพเรือไปถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการตามเจตนารมณ์ของ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ที่ว่า "ทหารเรือ ต้องเป็นกองทัพทหารของประชาชน หายใจ เชื่อมใจ และมีชะตาชีวิตร่วมกันกับประชาชน สู้เพื่อรับใช้ประชาชน ที่ใดมีศัตรู ที่ใดมีอันตราย ที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ ให้สมกับคุณค่าที่ส่งมอบให้กับสังคม เป็นกองทัพเรือ ที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ”

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมทัพเรือภาคที่ 2 จังหวัดสงขลา ในวาระเยี่ยมอำลาหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภาคใต้ฝังตะวันออก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง