กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

วันอังคารที่ ๗ ก.ค.๖๓ เวลา ๐๙๔๕ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผอ.กรอ.ฯ/ผอ.ศรชล.ภาค ๒ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพล

Release Date : 12-07-2020 00:00:00
วันอังคารที่ ๗ ก.ค.๖๓ เวลา ๐๙๔๕ พล.ร.ท.สำเริง  จันทร์โส ผอ.กรอ.ฯ/ผอ.ศรชล.ภาค ๒ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพล

วันอังคารที่ ๗ ก.ค.๖๓ เวลา ๐๙๔๕ พล.ร.ท.สำเริง  จันทร์โส ผอ.กรอ.ฯ/ผอ.ศรชล.ภาค ๒ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลใน มก.กอร.ฯ สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้ประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รับทราบปัญหาอุปสรรค พร้อมกับตอบข้อสงสัยให้กับสื่อมวลชนในพื้นที่

 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
วันอังคารที่ ๗ ก.ค.๖๓ เวลา ๐๙๔๕ พล.ร.ท.สำเริง  จันทร์โส ผอ.กรอ.ฯ/ผอ.ศรชล.ภาค ๒ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง