กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ในวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พลเรือตรี มานิต โกสีย์ รองผู้บัญชาการทัพเรืภาคที่ ๒ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Release Date : 20-07-2020 00:00:00
ในวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พลเรือตรี มานิต โกสีย์ รองผู้บัญชาการทัพเรืภาคที่ ๒ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ในวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พลเรือตรี มานิต โกสีย์ รองผู้บัญชาการทัพเรืภาคที่ ๒ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พลเรือตรี มานิต โกสีย์ รองผู้บัญชาการทัพเรืภาคที่ ๒ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง