กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ในวันอังคาร ที่ ๑๔ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๓๔๕ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน ทรภ.๒/ชมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Release Date : 14-07-2020 00:00:00
ในวันอังคาร ที่ ๑๔ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๓๔๕ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน ทรภ.๒/ชมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันอังคาร ที่ ๑๔ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๓๔๕ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน ทรภ.๒/ชมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จว.สงขลา ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ ๑ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันอังคาร ที่ ๑๔ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๓๔๕ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน ทรภ.๒/ชมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง