กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๖๒ จำนวน ๑๔๐ คน

Release Date : 22-07-2020 00:00:00
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๖๒ จำนวน ๑๔๐ คน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๖๒ จำนวน ๑๔๐ คน ในโอกาศมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ โดยมี พล.ท.สิทธิชัย เกีรยติไพบูลย์  ที่ปรึกษา วปอ.สปท.(ตท.๒๑) เป็นหัวหน้าคณะฯ ณห้องประชุม สมิหลา บก.ทรภ.๒ อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๖๒ จำนวน ๑๔๐ คน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง