กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ก.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๐๐๐ พล.ร ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยคุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยา ทรภ.๒

Release Date : 23-07-2020 00:00:00
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ก.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๐๐๐ พล.ร ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยคุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยา ทรภ.๒

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ก.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๐๐๐ พล.ร ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยคุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยา ทรภ.๒ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน ทรภ.๒/ชมรมภรืยาใน ทรภ.๒ /นายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน ศรชล.ภาค.๒/ข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัด ทรภ.๒ เข้าร่วมในกิจกรรมปลูกต้นไม้ฯ ณ พื้นที่ปลูกป่า สอ.รฝ. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทรภ.๒ ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ก.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๐๐๐ พล.ร ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยคุณภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยา ทรภ.๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง