กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ในวันพุธที่ ๒๒ ก.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พล.ร.ต.สุรนันท์ แสงรัตนกูล รอง ผบ.ทรภ.๒ เป็นผู้แทน ผบ.ทรภ.๒ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการใน บก.ทรภ.๒ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.สิทธิชัย ต่างใจ ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. คณาจารย์ และ นทน.หลักสูตร รร.สธ.ทร.รุ่นที่ ๘๐

Release Date : 23-07-2020 00:00:00
ในวันพุธที่ ๒๒ ก.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พล.ร.ต.สุรนันท์  แสงรัตนกูล รอง ผบ.ทรภ.๒ เป็นผู้แทน ผบ.ทรภ.๒ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการใน บก.ทรภ.๒ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.สิทธิชัย  ต่างใจ ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. คณาจารย์ และ นทน.หลักสูตร รร.สธ.ทร.รุ่นที่ ๘๐

ในวันพุธที่ ๒๒ ก.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พล.ร.ต.สุรนันท์ แสงรัตนกูล รอง ผบ.ทรภ.๒ เป็นผู้แทน ผบ.ทรภ.๒ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการใน บก.ทรภ.๒ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.สิทธิชัย  ต่างใจ ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. คณาจารย์ และ นทน.หลักสูตร รร.สธ.ทร.รุ่นที่ ๘๐ โอกาสนี้ ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้ ให้กับ นธน.รร.สธ.ทร. เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ณ รร.ไดมอนด์ อ.เมือง จว.สุราษฎร์ธานี

 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันพุธที่ ๒๒ ก.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พล.ร.ต.สุรนันท์  แสงรัตนกูล รอง ผบ.ทรภ.๒ เป็นผู้แทน ผบ.ทรภ.๒ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการใน บก.ทรภ.๒ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.สิทธิชัย  ต่างใจ ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. คณาจารย์ และ นทน.หลักสูตร รร.สธ.ทร.รุ่นที่ ๘๐
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง