กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ในวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓๑๕ พลเรือตรี มานิต โกสีย์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ รับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรี รัชฐ์ชัย จันทร์ส่งเสริม รอง จก.อร.และคณะฯ

Release Date : 23-07-2020 00:00:00
ในวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓๑๕ พลเรือตรี มานิต โกสีย์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ รับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรี รัชฐ์ชัย  จันทร์ส่งเสริม รอง จก.อร.และคณะฯ

ในวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓๑๕ พลเรือตรี มานิต โกสีย์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ รับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรี รัชฐ์ชัย จันทร์ส่งเสริม รอง จก.อร.และคณะฯ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓๑๕ พลเรือตรี มานิต โกสีย์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ รับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรี รัชฐ์ชัย  จันทร์ส่งเสริม รอง จก.อร.และคณะฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง