กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ในวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พลเรือตรี นพรัตน์ เลิศล้ำ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ รับการเยี่ยมคำนับจาก นาวาเอก พนม ควรประดิษฐ์ รอง ผบ.กฝร.กร.และคณะฯ

Release Date : 23-07-2020 00:00:00
ในวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พลเรือตรี นพรัตน์  เลิศล้ำ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ รับการเยี่ยมคำนับจาก นาวาเอก พนม  ควรประดิษฐ์ รอง ผบ.กฝร.กร.และคณะฯ

ในวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พลเรือตรี นพรัตน์ เลิศล้ำ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ รับการเยี่ยมคำนับจาก นาวาเอก พนม ควรประดิษฐ์ รอง ผบ.กฝร.กร.และคณะฯ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พลเรือตรี นพรัตน์  เลิศล้ำ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ รับการเยี่ยมคำนับจาก นาวาเอก พนม  ควรประดิษฐ์ รอง ผบ.กฝร.กร.และคณะฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง