กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

มื่อวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พลเรือตรี โสภณ รัชตาภิรักษ์ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับคณะโรงเรียนเสนาธิการทหารบก โดยมี พลตรี ดิเรก ดีประเสริฐ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

Release Date : 23-07-2020 00:00:00
มื่อวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พลเรือตรี โสภณ  รัชตาภิรักษ์ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับคณะโรงเรียนเสนาธิการทหารบก โดยมี พลตรี ดิเรก   ดีประเสริฐ  ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พลเรือตรี โสภณ รัชตาภิรักษ์ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับคณะโรงเรียนเสนาธิการทหารบก โดยมี พลตรี ดิเรก ดีประเสริฐ  ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เป็นหัวหน้าคณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๙๘ จำนวน ๑๑๐ นาย ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์ ทัพเรือภาคที่ ๒

 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
มื่อวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พลเรือตรี โสภณ  รัชตาภิรักษ์ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับคณะโรงเรียนเสนาธิการทหารบก โดยมี พลตรี ดิเรก   ดีประเสริฐ  ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง