กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ในวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลทื่ ๑๐

Release Date : 29-07-2020 00:00:00
ในวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลทื่ ๑๐

ในวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในทัพเรือภาคที่ ๒ และชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ ๒ ข้าราชการ ทหารกองประจำการและลูกจ้างในทัพเรือภาคที่ ๒ เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมประกอบด้วย เวลา ๐๖๓๐ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจหรรมทำบุญตักบาตร เวลา ๐๘๓๐ พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และเวลา ๑๘๐๐ กิจกรรมปล่อยเต่าทะเล ณ ชายหาดชลาทัศน์หน้า กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลทื่ ๑๐
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง