กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ในวันเสาร์ที่ ๑ ส.ค.๖๓ เวลา ๐๙๓๐ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน ทรภ.๒ เข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมรัตนโกสินทร์ อ.สทิงพระ จว.สงขลา

Release Date : 02-08-2020 00:00:00
ในวันเสาร์ที่ ๑ ส.ค.๖๓ เวลา ๐๙๓๐ พล.ร.ท.สำเริง  จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน ทรภ.๒ เข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมรัตนโกสินทร์ อ.สทิงพระ จว.สงขลา

ในวันเสาร์ที่ ๑ ส.ค.๖๓ เวลา ๐๙๓๐ พล.ร.ท.สำเริง  จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน ทรภ.๒ เข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมรัตนโกสินทร์ อ.สทิงพระ จว.สงขลา โดยประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ และอาสาสมัครสารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน ๖๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันเสาร์ที่ ๑ ส.ค.๖๓ เวลา ๐๙๓๐ พล.ร.ท.สำเริง  จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน ทรภ.๒ เข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมรัตนโกสินทร์ อ.สทิงพระ จว.สงขลา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง