กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ในวันศุกร์ที่ ๓๑ ก.ค.เวลา ๑๕๐๐ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ ร่ว่มรับ-ส่ง พล.เอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.เดินทางให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่" ครั้งที่ ๓ ประจำปี 2563

Release Date : 01-08-2020 00:00:00
ในวันศุกร์ที่ ๓๑ ก.ค.เวลา ๑๕๐๐ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ ร่ว่มรับ-ส่ง พล.เอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.เดินทางให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่" ครั้งที่ ๓ ประจำปี 2563

ในวันศุกร์ที่ ๓๑ ก.ค.เวลา ๑๕๐๐ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ ร่ว่มรับ-ส่ง พล.เอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.เดินทางให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่" ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๕๖ คลองหอยโข่ง/ร่วมประชุมค่ายเสนาณรงค์ คลองหอยโข่ง และร่วมพิธีเปิดงานฯ ณ เวทีศาลากลางน้ำ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ จว.สงขลา

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันศุกร์ที่ ๓๑ ก.ค.เวลา ๑๕๐๐ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ ร่ว่มรับ-ส่ง พล.เอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.เดินทางให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่" ครั้งที่ ๓ ประจำปี 2563
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง