กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

เมื่อวันที่ ๓ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๕๐๐ พล.ร.ต.นพรัตน์ เลิศล้ำ รอง ผบ.ทรภ.๒ เป็นผู้แทน ผบ.ทรภ.๒ เปิดกิจกรรมการฝึกอบรมกำลังประชาชนเพื่อความมั่นคงทางทะเลของ พมพ.ทรภ.๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ ส.ค.๖๓

Release Date : 04-08-2020 00:00:00
เมื่อวันที่ ๓ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๕๐๐ พล.ร.ต.นพรัตน์ เลิศล้ำ รอง ผบ.ทรภ.๒ เป็นผู้แทน ผบ.ทรภ.๒ เปิดกิจกรรมการฝึกอบรมกำลังประชาชนเพื่อความมั่นคงทางทะเลของ พมพ.ทรภ.๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ ส.ค.๖๓

เมื่อวันที่ ๓ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๕๐๐ พล.ร.ต.นพรัตน์ เลิศล้ำ รอง ผบ.ทรภ.๒ เป็นผู้แทน ผบ.ทรภ.๒ เปิดกิจกรรมการฝึกอบรมกำลังประชาชนเพื่อความมั่นคงทางทะเลของ พมพ.ทรภ.๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ ส.ค.๖๓ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๖๐ คน ณ หอประชุมสวนบูรพาจารย์ ต.ระโนด อ.ระโนด จว.สงขลา

 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๓ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๕๐๐ พล.ร.ต.นพรัตน์ เลิศล้ำ รอง ผบ.ทรภ.๒ เป็นผู้แทน ผบ.ทรภ.๒ เปิดกิจกรรมการฝึกอบรมกำลังประชาชนเพื่อความมั่นคงทางทะเลของ พมพ.ทรภ.๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ ส.ค.๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง