กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน ทรภ.๒ ร่วมรับเยี่ยมคำนับ พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ จก.จร.ทร./ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน ทร.พร้อมคณะ

Release Date : 06-08-2020 00:00:00
ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน ทรภ.๒ ร่วมรับเยี่ยมคำนับ พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ จก.จร.ทร./ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน ทร.พร้อมคณะ

ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน ทรภ.๒ ร่วมรับเยี่ยมคำนับ พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ จก.จร.ทร./ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน ทร.พร้อมคณะ จำนวน ๑๐ นาย มีกำหนดเดินทางมาสอบทานการควบคุมภายใน ทรภ.๒ ประจำปี ๖๓ ณ ห้องรับรอง บก.ทรภ.๒/ผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในของหน่วยพร้อมเข้ารับฟังการบรรยายการสอบทานฯ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร บก.ทรภ.๒ อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

 
 
 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน ทรภ.๒ ร่วมรับเยี่ยมคำนับ พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ จก.จร.ทร./ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน ทร.พร้อมคณะ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง