กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

Release Date : 07-12-2021 00:00:00
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

 

 

 

ลงนามถวายพระพร

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัวร่วมลงนามถวายพระพร

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

"เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ "

ในห้วงระหว่าง ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔...ผ่านระบบออนไลน์...