กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                       กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ                                         กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาชื่อ กลุ่มธารน้ำใจแทนคุณแผ่นดิน โดยการนำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช โดยกลุ่มจิตอาสาได้ลงพื้นที่ ในวันที่ ๑๓-๑๔ ม.ค.๖๐

Release Date : 15-01-2017 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาชื่อ  กลุ่มธารน้ำใจแทนคุณแผ่นดิน โดยการนำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช โดยกลุ่มจิตอาสาได้ลงพื้นที่ ในวันที่ ๑๓-๑๔ ม.ค.๖๐

ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาชื่อ  กลุ่มธารน้ำใจแทนคุณแผ่นดิน โดยการนำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช โดยกลุ่มจิตอาสาได้ลงพื้นที่ ในวันที่ ๑๓-๑๔ ม.ค.๖๐ 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาชื่อ  กลุ่มธารน้ำใจแทนคุณแผ่นดิน โดยการนำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช โดยกลุ่มจิตอาสาได้ลงพื้นที่ ในวันที่ ๑๓-๑๔ ม.ค.๖๐
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง